Construcció

La nostra activitat es fonamenta:

  • Obres i Reformes: Cuines, banys, murs, cisternes d’aigua, reparar teulades i canals
  • Impermeabilitzacions: de terrasses o teulades, manteniment i reparacions de cisternes d’aigua, recollides pluvials…
  • Treballs Verticals: Materials homologats i treballadors formats en la matèria.