Paleta

Realitzem tot tipus de treballs de paleta.

Murs de contenció o divisió

Teulades i canals pluvials

Fosses sèptiques

Construim fosses sèptiques d’obra en tot tipus de terrenys.

Obra pública

Manteniment de comunitats

Canalitzacions i rases

Realitzem rasses de gran profunditat per poder canalitzar correctament.

 

Treballs verticals